İngilizce Güzel Sözler ve Türkçe Anlamları

İngilizce Güzel Sözler ve Türkçe Anlamları

İngilizce Güzel Sözler ve Türkçe Anlamları

İngilizce Sözler, İngilizce Güzel Sözler Sayfamızda; İngilizce Sözler, İngilizce Güzel Sözler, İngilizce Özlü Sözler,İngilizce Anlamlı Sözler,İngilizce Güzel Kelimeler,İngilizce Kısa Sözler, İngilizce ünlü sözler ve anlamları, En Güzel İngilizce Sözler, İngilizce Resimli Güzel Sözleri.

En güzel İngilizce sözleri ile ilgili hoşunuza gidebilecek anlamlı ve güzel ingilizce sözlerini ve Anlamlarını,sizler için bir araya getirdik. En güzel İngilizce sözlerini ve Anlamlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

İngilizce Sözler, En Güzel ve Anlamlı İngilizce Sözler ve Anlamları.

 

“Be content with your lot ; one cannot be first in everything.”
Kısmetinize razı olun ; insan her şeyde birinci olamaz.

 

“Brain cells come and brain cells go, but fat cells live forever.”
Beyin hücreleri gelip geçici, yağ hücreleri ise hep sizinledir

“Union gives strength.”
Nerede birlik orada dirlik.

 

“The advance of liberty is the path to both a safer and better world.”
Özgürlüklerin artması daha güvenli ve daha iyi bir dünyaya giden yoldur.

 

“To perceive is to suffer.”
Algılamak çile çekmektir.

 

“He who laughs last thinks slowest
son gülen jetonu en son düşendi.

 

“Law is mind without reason.“
Hukuk mantıksız zekadır.

 

“Time is the best teacher ; Unfortunately it kills all its students! .”
Zaman en iyi öğretmendir, ama tüm öğrencilerini öldürür.

 

“`I`m so miserable without you, it`s almost like you`re here`.”
Sensiz okadar mutsuzum ki, tıpkı buradaymışsın gibi.

 

“A fanatic is one who can’ t change his mind and won’ t change the subject.”
Fanatik bir kişi kafasını değiştiremeyen ve konuyu değiştirmeyendir.

 

”Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm.”
Başarı bir başarısızlıktan diğerine hevesinizi yitirmeden gidebilmektir.

 

“He who laughs last thinks slowest.”
son gülen jetonu en son düşendi.

 

“Age doesn`t always bring wisdom, Sometimes age comes alone.”
Yaşlanmak herzaman yanında bilgelik getirmiyor. Bazen de tekbaşına çıkageliyor

 

“It is easy to be brave from a safe distance.”
Uzak bir mesafeden cesur olmak kolaydır.

 

“Be careful when you fight the monsters, lest you become one.”
Canavarlarla savaşırken onlardan biri olmamak için dikkatli olun.

 

“It is not only fine feathers that make fine birds.”
Güzel kuşu güzel yapan sadece güzel tüyleri değildir.

 

”Ignorance, the root and the stem of every evil.”
Cehalet her kötülüğün kökü ve gövdesidir.

“global warming is like a woman,one never knows what it is going to do.”
küresel ısınma kadın gibidir nerde ne yapacağı belli olmaz.

 

“A poem begins in delight and ends in wisdom.”
Bir şiir haz ile başlar hikmet ile biter.

 

“Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle.”
Nazik olun zira tanıştığınız herkes zor bir mücadele veriyor.

 

“If you want to shine like the sun, first burn like the sun.”

Eğer güneş gibi parlamak istiyorsan önce güneş gibi yan.

 

“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.”

Dünden öğren, bugün için yaşa, yarın için umut et.

 

“Wealth is the slave of wise man, the master of a fool.”

Zenginlik, bir bilgenin kölesi, bir aptalın efendisidir.

 

“One thing only I know, and that is that I know nothing.”

Tek bildiğim şey, hiçbir şey bilmediğimdir.

 

“Time never comes again.”

Zaman asla geri gelmez.

 

“Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.”

Gözlerini yıldızlarda, ayaklarını yerde tut.

 

“A smooth sea never made a skilled sailor.”

Dalgasız deniz asla usta bir denizci yetiştiremez.

 

“Do it today, or regret it tomorrow.”

Bugün yap ya da yarın pişman ol.

 

“No bees, no honey; no work, no money.”

Arı yok, bal yok; iş yok, para yok.

 

“It’s always too early to quit.”

Her zaman vazgeçmek için çok erkendir.

 

“Silence is the most powerful scream.”

Sessizlik en güçlü çığlıktır.

 

“If you fell down yesterday, stand up today.”

Dün düştüysen bugün ayağa kalk.

 

“A friend walks in when everyone else walks out.”

Herkes çıkarken içeri giren kişi gerçek arkadaştır.

 

“Everything you can imagine is real.”

Hayal edebileceğin her şey gerçektir.

“Follow your heart and see where you land.”

Kalbinizi takip edin ve nereye gideceğini görün.

 

“Be not afraid of going slowly, be afraid only of standing still.”

Yavaş gitmekten korkma, yerinde durmaktan kork.

 

“Everything has beauty, but not everyone sees it.”

Her şeyde bir güzellik vardır, ama herkes bunu göremez.

 

“The best way to predict your future is to create it.”

Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır.

 

“A heart that loves is always young.”

Seven bir kalp her zaman gençtir.

 

“Every accomplishment starts with the decision to try.”

Her başarı denemeye karar vermekle başlar.

 

“A good friend knows all your best stories. A best friend has lived them with you.”

İyi bir arkadaş tüm iyi anılarınızı bilir. En iyi arkadaş onları sizinle yaşar.

 

“If it is important to you, you will find a way. If not, you’ll find an excuse.”

Eğer senin için önemliyse bir yolunu bulursun. Eğer değilse bir bahane bulursun.

 

“Love the life you live. Live the life you love.”

Yaşadığın hayatı sev. Sevdiğin hayatı yaşa.

 

“It’s hard to beat a person who never gives up.”

Asla pes etmeyen bir insanı yenmek zordur.

 

“Don’t cry because it’s over, smile because it happened.”

Ağlama, çünkü bitti; gülümse, çünkü oldu.

“If everything seems under control, you’re not going fast enough.”

Eğer her şey kontrol altında görünüyorsa, yeterince hızlı gitmiyorsun demektir.

 

“He who opens a school door, closes a prison.”

Her kim ki bir okul kapısı açar, o kişi bir hapishane kapatır.

 

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”

Hayat bisiklet sürmek gibidir. Dengeni korumak için ilerlemeye devam etmelisin.

 

“They can kill the dreamer, but they can never kill the dream.”

Hayalperesti öldürebilirler ama hayali asla.

 

“Success is getting what you want. Happiness is wanting what you get.”

Başarı istediğini elde etmektir. Mutluluk elde ettiğini istemektir.

 

“I have nothing to lose,but something to gain.”

Kaybedecek bir şeyim yok fakat kazanacak bir şey var.

 

“Men never remember, but women never forget.”

Erkekler hatırlamaz, kadınlar ise asla unutmaz.

 

“The greatest pleasure in life is doing what other people say you cannot do.”

Hayattaki en büyük zevk, insanların yapamazsın dedikleri şeyleri yapmaktır.

 

“Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.”

Sevdiğin bir işi seç, böylece hayatta tek bir gün bile çalışmamış olursun.

 

“Before you judge me, make sure that you’re perfect.”

Beni yargılamadan önce mükemmel olduğundan emin ol.

 

“A person starts dying when they stop dreaming.”

Bir insan hayal kurmayı bıraktığı zaman ölmeye başlar.

 

“Sometimes you have to travel a long way to find what is near.”

Bazen yakın olanı bulmak için uzun bir yolculuk yapman gerekir.

 

“War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.”

Savaş barış demektir. Özgürlük köleliktir. Cehalet güçtür.

“The two most powerful warriors are patience and time.”

En güçlü iki savaşçı sabır ve zamandır.

 

“Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.”

Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünüyor ama kimse kendinin değiştirmeyi düşünmüyor.

 

“A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool.”

Bir aptal kendisinin bilge olduğunu düşünür, ancak bir bilge kendisinin aptal olduğunu bilir.

 

“To live without hope is to cease to live.”

Umut olmadan yaşamak, yaşamayı bırakmaktır.

 

“There is no friend as loyal as a book.”

Kitap kadar sadık hiçbir arkadaş yoktur.

 

“I think; therefore I am.”

Düşünüyorum. Öyleyse varım.

 

“Great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people.”

Büyük beyinler fikirleri, ortalama beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur.

 

“Life is like a coin: You can spend it any way you wish, but you only spend it once.”

Yaşam para gibidir: Dilediğin gibi harcayabilirsin, ama yalnızca bir kez.

 

“You can cut all the flowers, but you cannot keep spring from coming.”

Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelmesini engelleyemezsiniz.

 

“He is happiest, be he king or peasant who finds peace in his home.”

İster kral ister köylü olsun, en mutlu insan evinde huzur bulan insandır.

 

“An intelligent hell would be better than a stupid paradise.”

Zeki bir cehennem, aptal bir cennetten daha iyidir.

 

“No army can withstand the strength of an idea whose time has come.”

Hiçbir ordu, zamanı gelmiş bir düşüncenin gücüne karşı koyamaz.

 

“Being good is easy, what is difficult is being just.”

İyi olmak kolaydır; zor olan adil olmaktır.

 

“And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.”

Müziğin sesini duymayanlar, dans edenleri deli sanıyor.

 

“That which does not kill us makes us stronger.”

Bizi öldürmeyen şey, bizi daha da güçlendirir.

 

“Some people die at 25 and aren’t buried until 75.”

Bazı insanlar yirmi beş yaşında ölür ama yetmiş beş yaşında gömülür.

 

“Either write something worth reading or do something worth writing.”

Ya okunmaya değer bir şeyler yazın; ya da yazılmaya değer bir şeyler yapın.

 

“If you are born poor its not your mistake. But if you die poor its your mistake.”

Eğer fakir olarak doğduysanız, bu sizin hatanız değildir. Fakat fakir olarak ölürseniz, bu sizin hatanızdır.

 

“A friend is someone who gives you total freedom to be yourself.”

Dost, sana kendin olma özgürlüğünü tamamen tanıyan kişidir.

 

“Life is the sum of all your choices.”

Hayat, tercihlerinizin toplamıdır.

 

“Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.”

Arkamdan yürüme, yol gösteremeyebilirim. Önümden yürüme, takip etmeyebilirim. Sadece yanımda yürü ve arkadaşım ol.

 

“Always tell the truth. That way, you don’t have to remember what you said.”

Daima doğruyu söyleyin. Böylelikle ne dediğinizi hatırlamak zorunda kalmazsınız.

“Love is not just looking at each other, it’s looking in the same direction.”

Aşk birbirine bakmak değil, birlikte aynı yöne bakmaktır.

 

“A pessimist is somebody who complains about the noise when opportunity knocks.”

Karamsar bir kimse fırsat kapıyı çaldığı zaman gürültüden şikâyet eden kişidir.

 

“Love is like the wind; you can’t see it but you can feel it.”

Aşk rüzgâr gibidir, onu göremezsiniz ama hissedersiniz.

 

“Intelligence is the ability to adapt to change.”

Zekâ, değişime ayak uydurabilme becerisidir.

 

“Strive not to be a success, but rather to be of value.”

Başarılı olmak için değil değerli olmak için çabala.

 

“I would challenge you to a battle of wits, but I see you are unarmed.”

Beyinlerimiz savaşsın isterdim; ama görüyorum ki siz silahsızsınız bayım.

 

“There is an infinite amount of hope in the universe, but not for us.”

Evrende sonsuz miktarda umut var, fakat bizim için değil.

 

“In a world where death exists, nothing is actually serious.”

Ölümün olduğu bir dünyada hiçbir şey ciddi değildir aslında.

 

“The trust of the innocent is the liar’s most useful tool.”

Masumların güveni, yalancıların en kullanışlı aracıdır.

 

“When you say “yes” to others, make sure you are not saying “no” to yourself.”

Başkalarına “evet” derken, kendinize “hayır” demediğinize emin olun.

 

“Don’t waste your time with explanations: people only hear what they want to hear.”

Açıklamalar yaparak vaktinizi boşa harcamayın. İnsanlar yalnızca duymak istediklerini duyarlar.

 

“Tolerance and compassion are qualities of fearless people.”

Hoşgörü ve merhamet korkusuz insanların vasıflarıdır.

 

“A bone to the dog is not charity. Charity is the bone shared with the dog, when you are just as hungry as the dog.”

Köpeğe atılan bir kemik hayırseverlik değildir. Hayırseverlik, siz de en az köpek kadar açken onunla paylaştığınız kemiktir.

 

“If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude.”

Bir şeyden memnun değilsen, değiştir. Değiştiremiyorsan, tutumunu değiştir.

 

“I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.”

Öğrendim ki, insanlar ne söylediğini unutacaklar ne yaptığını unutacaklar, fakat onlara nasıl hissettirdiğini asla unutmayacaklar.

 

“Try to be a rainbow in someone’s cloud.”

Birilerinin bulutunda gökkuşağı olmaya çalış.

 

“In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.”

Hayat ile ilgili öğrendiğim her şeyi üç kelime ile özetleyebilirim: hayat devam ediyor.

 

“The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.”

Dünyanın sorunu, akıllı insanlar şüphelerle doluyken, aptalların özgüvenle dolu olmasıdır.

 

“Your friend is the man who knows all about you and still likes you.”

Dost, sizin hakkınızda her şeyi bilen ve hala sizi seven kişidir.

 

“Do not disturb someone who does not feel your absence with your presence.”

Yokluğunuzu hissetmeyeni varlığınızla rahatsız etmeyin.

 

“If you want to be loved, be lovable.”

Sevilmek istiyorsan sevilebilir ol.

 

“What the world really needs is more love and less paper work.”

Dünyaya asıI gereken, daha fazIa sevgi ve daha az bürokrasi.

 

“Love cures people -both the ones who give it and the ones who receive it.”

Aşk, insanları iyileştirir. Hem onu ​​verenleri hem de onu alanları.

 

“Love is the beauty of the soul.”

Aşk ruhun güzelliğidir.

 

“To the world you are just one person but to one person you may be the World.”

Dünya için sadece bir insansın, ama bir kişi için bütün dünyasın!

 

“Paradise is always where love dwells.”

Cennet daima aşkın yaşadığı yerdedir.

 

“Love is not what the mind thinks, but what the heart feels.”

Aşk zihnin düşündüğü değil, kalbin hissettiğidir.

 

“Love is not just looking at each other, it’s looking in the same direction.”

Aşk aynı yönde bakmaktır, sadece birbirine bakmak değil.

 

“True love doesn’t have a happy ending, because true love never ends.”

Gerçek aşk mutlu sonla sona ermez, çünkü gerçek aşk asla bitmez.

“Some love lasts a lifetime. True love lasts forever.”

Bazı aşklar bir ömür boyu sürer. Gerçek aşk sonsuza kadar sürer.

 

“True love doesn’t mean being inseperable; it means being seperated and nothing changes.”

Gerçek aşk, ayrılamaz olmak demek değildir; ayrı olsanız bile hiçbir şeyin değişmemesidir.

 

“You can never quit. Winners never quit, and quitters never win.”

Asla bırakamazsın. Kazananlar asla bırakmaz ve bırakanlar asla kazanamaz.

 

“It’s always too early to quit.”

Her zaman vazgeçmek için çok erkendir.

 

“There is always room at the top.”

Zirvede her zaman yer vardır.

 

“In order to succeed, you must first believe that you can.”

Başarmak için öncelikle başarabileceğine inanman gerekir.

 

“If you can dream it, you can do it.”

Bir şeyi hayal edebiliyorsan, yapabilirsin.

 

“Failure is not the opposite of success; it’s part of success.”

Başarısızlık başarının tam tersi değildir; bu başarının bir parçasıdır.

 

“It’s not over until you win.”

Sen kazanana kadar bitmeyecek.

 

“Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.”

Gözlerini yıldızlarda, ayaklarını yerde tut.

 

“Life is what happens while you are busy making other plans.”

Hayat, sen planlar yaparken başından geçenlerdir.

 

“There is only one way to happiness and that is to cease worrying about things which are beyond the power of our will.”

Mutluluğa giden tek bir yol var ki o da gücümüzün ötesinde olan şeylerle ilgili endişelenmeyi bırakmak.

 

“Only I can change my life. No one can do it for me.”

Hayatımı sadece ben değiştirebilirim. Bunu benim için başka kimse yapamaz.

 

“You can’t cross the sea merely by standing and staring at the water.”

Kenarında durup bakarak denizi geçemezsin.

 

“Imagination is more important than knowledge.”

Yaratıcılık bilgiden çok daha önemlidir.

 

“Put your heart, mind, and soul into even your smallest acts. This is the secret of success.”

Yaptığın en küçük harekete bile kalbini, aklını ve ruhunu kat. Başarının sırrı budur.

 

“You must be the change you wish to see in the world.”

Dünyada görmek istediğin değişim olmalısın.

 

“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.”

Durmadığın sürece ne kadar yavaş gittiğinin önemi yoktur.

 

“The secret of getting ahead is getting started.”

İleriye gitmenin yolu başlamaktır.

 

“The way to get started is to quit talking and begin doing.”

Başlamanın yolu konuşmayı bırakıp yapmaya başlamaktır.

 

“Do it today, or regret it tomorrow.”

Bugün yap ya da yarın pişman ol.

 

“History is the version of past events that people have decided to agree upon.”

Tarih insanların üzerine anlaştıkları geçmiş olayların bir biçimidir.

 

“People are trapped in history and history is trapped in them.”

İnsanlar tarihte, tarih de onlarda saklı.

 

“Those who don’t know history are destined to repeat it.”

Tarihi bilmeyenler onu tekrara mahkûmdur.

 

“War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.”

Savaş barış demektir. Özgürlük köleliktir. Cehalet güçtür.

 

“Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go.”

Yalnızca çok ileri gitmeyi göze alanlar, ne kadar ileri gidebileceklerini görebilirler.

 

“History never repeats itself. At best it sometimes rhymes.”

Tarih asla tekerrür etmez. Olsa olsa bazen ritim tutturur.

 

“Not that I’m afraid to die. I just don’t wanna be there when I die.”

Ölmekten korktuğumdan değil. Sadece, ölürken orada bulunmak istemiyorum.

 

“If at first you don’t succeed, destroy all evidence that you tried.”

Eğer ilk denemenizde başarısız olmuşsanız, denediğiniz tüm delilleri yok edin.

 

“Getting married is a lot like getting into a tub of hot water. After you get used to it, it ain’t so hot.”

Evlenmek sıcak su torbası kullanmak gibidir. Kullandıktan sonra o kadar sıcak olmuyor.

 

“Borrow money from a pessimist; they don’t expect it back.”

Ödünç para alacaksan kötümser birisinden al; nasıl olsa parayı geri almayı beklemeyecektir.

 

“Knowledge is like underwear. It is useful to have it, but not necessary to show it off.”

Bilgi iç çamaşır gibidir. Kullanması yararlıdır, fakat göstermeye gerek yoktur.

 

“I’m not failed, my success is just postponed for some time.”

Hata yapmadım, yalnızca başarımı bir süre daha erteledim.

 


Bu yazımızda sizlere en güzel yazılı ve resimli İngilizce etkileyici sözler ve anlamları, İngilizce Sözler,İngilizce Sözler Kısa Cool, İngilizce Biyografi Sözleri, İngilizce Sözler aşk, İngilizce Biyografi Kısa, İngilizce Motivasyon sözlerini ve Anlamlarını sizler için hazırladık.

alemsozler.com

18 Beğen